Vánoční symboly


Vánoční symboly každoročně již od začátku prosince všem říkají, že celoročně očekávané slavnosti, na které se všichni těší, již zakrátko přijdou. Mezi ně samozřejmě patří i vánoční dárky. Vánoční symboly především uvidíte už od první adventní neděle, která je mezi 27. listopadem a třetím prosincem. Vánoční symboly jistě dobře znáte. My si popíšeme, co znamenají a proč se symbolem Vánoc a štědrého dne staly.

Nejznámější Vánoční symboly

  • Vánoční stromeček – Vánoční stromeček je hlavním vánočním symbolem, bez kterého si Vánoce jistě ani nedokážete představit. Vánoční stromeček má ochranitelskou funkci. Dříve, v dávných dobách, se vánoční stromeček zavěšoval vzhůru nohami nad štědrovečerní stůl, aby chránil celý dům i jeho obyvatele. Ozdobený stromeček, jak jej známe nyní, byl prvně zaznamenán v kronice v Německých Brémách. V našich krajinách chodívali koledníci se svazkem chvojí, který zdobili.
  • Adventní věnec – Adventní věnec se čtyřmi svícemi, je další vánoční symbol, jenž k našim Vánocům patří. První svíčka se zapaluje o první adventní neděli a každou další se pak zapaluje další. Na štědrovečerním stole pak hoří všechny svíce. Tento vánoční symbol odpočítává týdny, za jak dlouho přijde narození Ježíše Krista.
  • Vánoční koledy – Vánoční koledy jsou rovněž typickým vánočním symbolem. Původně je zpívali koledníci, kteří chodili od chalupy k chalupě a koledovali si o výslužku. Dnes jsou koledy hudebním symbolem vánoc. V textech však teologická témata zůstaly a zazpívat si je můžete i o půlnoční mši.
  • Vánoční tradice – Vánoční tradice, jako symboly vánoc dodržujeme dodnes, i když pocházejí z dob našich babiček. Házení střevíce, zlaté prasátko, lití olova, či krájení jablka. To vše jsou vánoční symboly, které k Vánocům patří dodnes.
  • Vánoční dárky – Vánoční dárky je rovněž vánoční symbol. Tento však vychází z koledování si o výslužku. Dnes si již koledovat nechodíme, ale dáváme si vánoční dárky pod vánoční stromeček. Ale i v dobách, kdy se koledovat ještě chodilo, si lidé z blízké rodiny dávali pod stromeček různé vánoční dárky. Jablka, ořechy, či mamince na trhu koupený šátek, nebo dívkám střevíčky.

Vánoční symboly udržujeme dodnes

Vánoční symboly tak dodnes stále žijí a i když vycházejí z dávné historie, zůstaly v našich tradicích, které tak rádi dodržujeme. Užijte si Štědrý den, a celé Vánoce tím, že se obklopíte vánočními symboly a užijete si celý tento čas se svoji rodinou v klidu a míru. Je to tak krásné, na chvíli se z toho spěchu zastavit a uklidnit shon kolem sebe.Veselé Vánoce.